Quạt hộp senko bd8860

Quạt hộp senko bd8860.
Quạt hộp SenKo BD8860 Chế độ đảo chiều lên xuống phù hợp không gian tầm thấp và tầm trung. Bộ lồng và cánh quạt di chuyển lên xuống nên tạo ra luồng gió cho cả không gian tầm thấp và tầm trung.