QUẠT ĐỨNG SENKO CÁC LOẠI

Quạt đứng Senko DTS1607
 
- Model: : DTS1607
- Dòng sản phẩm : F23
- Lọai quạt : Quạt đứng
- Màu sắc : Đen Cam, Đen Két
- Chiều cao quạt : 108 cm - 121 cm
- Cánh quạt : 7 lá (7 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 88.6 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 4 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 505 x 295 x 447 (mm)

Quạt đứng có hẹn giờ Senko DH1600
 
- Model: : DH1600
- Dòng sản phẩm : F20 - (16inches)
- Lọai quạt : Quạt đứng
- Màu sắc : Kem Môn, Kem Nâu, Xám Đồng
- Chiều cao quạt : 109 cm - 123 cm
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.4 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 4.1 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Chức năng hẹn giờ : Hẹn giờ 2 tiếng (cơ)
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 500 x 185 x 520 (mm)

Quạt đứng có đèn Senko DD1602
 
- Model: : DD1602
- Dòng sản phẩm : F20 - (16inches)
- Lọai quạt : Quạt đứng
- Màu sắc : Kem Môn, Kem Nâu, Xám Đồng
- Chiều cao quạt : 98 cm - 117 cm
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.4 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 4.4 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 840 x 210 x 450 (mm)

Quạt đứng Senko DTS1609
 
- Model: : DTS1609
- Dòng sản phẩm : F23
- Lọai quạt : Quạt đứng
- Màu sắc : Đen Cam, Đen Két
- Chiều cao quạt : 108 cm - 121 cm
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 60W
- Lưu lượng gió : 83.8 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 3.9 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 475 x 197 x 452 (mm)

Quạt đứng điều khiển từ xa Senko DR1608
 
- Model: : DR1608
- Dòng sản phẩm : F23
- Lọai quạt : Quạt đứng
- Màu sắc : Kem Môn, Kem Cốm, Kem Nâu, Xám Đồng
- Chiều cao quạt : 116 cm - 128 cm
- Cánh quạt : 7 lá (7 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 88.6 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 4 kg
- Điều khiển từ xa : Bằng remote
- Hẹn giờ : 08 tiếng
- Chuyển hướng : Chuyển hướng động cơ điện
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 1010 x 205 x 455 (mm)