QUẠT TREO TƯỜNG SENKO CÁC LOẠI

Quạt treo tường 1 dây Senko
Model: T1680 Model: T1682
Màu sắc: Kem nâu, Kem cốm, Kem môn, Xanh ngọc, Xám đồng Màu sắc: Kem nâu, Kem cốm, Kem môn, Xanh ngọc
 
Thông số kỹ thuật chung
- Lọai quạt : Treo tường
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.4 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 2.8 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 04 cái / 01 thùng - (Lồng cánh rời riêng)
- Kích thước thùng : 480 x 300 x 245 (mm)

Quạt treo tường 2 dây Senko TC16
 
- Model: : TC16
- Lọai quạt : Treo tường
- Màu sắc : Đen cam
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 61.3 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 3 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng động cơ điện
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 465 x 265 x 445 (mm)

Quạt treo tường 2 dây Senko TC1626
 
- Model: : TC1626
- Lọai quạt : Treo tường
- Màu sắc : Đen cam
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.1 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 2.9 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng động cơ điện
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 445 x 255 x 445 (mm)

Quạt treo tường 2 dây TC1622
 
- Model: : TC1622
- Dòng sản phẩm : F23
- Lọai quạt : Treo tường
- Màu sắc : Đen Cam, Đen Két, Kem Môn
- Cánh quạt : 7 lá (7 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 88.6 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 3.4 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng động cơ điện
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 465 x 265 x 450 (mm)

Quạt treo tường 2 dây TC1620
 
- Model: : TC1620
- Dòng sản phẩm : F23
- Lọai quạt : Treo tường
- Màu sắc : Kem Cốm, Kem Môn, Kem Nâu, Xám Đồng
- Cánh quạt : 7 lá (7 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 88.6 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 3 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng động cơ điện
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 445 x 265 x 445 (mm)

Quạt treo tường điều khiển từ xa Senko
Model: TR1628 Model: TR1683
Màu sắc: Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm Màu sắc: Kem Cốm, Kem Nâu, Xám Đồng, Kem Môn
Kích thước thùng:
450 x 195 x 450 (mm)
Kích thước thùng:
446 x 185 x 446 (mm)
 
Thông số kỹ thuật chung
- Lọai quạt : Treo điều khiển từ xa
- Dòng sản phẩm : F20 - (16 inchs)
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.4 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 2.9 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng động cơ điện
- Hẹn giờ : 8 tiếng
- Điều khiển từ xa : Bằng remote
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng