QUẠT BÀN SENKO CÁC LOẠI

Quạt bàn Mini Senko B102
 
- Model: : B102
- Lọai quạt : Để bàn
- Màu sắc : Xanh Ngọc, Cốm, Môn, Kem Nâu
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 20 cm
- Công suất : 28W
- Lưu lượng gió : 23.9 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 2 tốc độ
- Chiều cao quạt : 40 cm
- Khối lượng : 1.4 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 245 x 245 x 410 (mm)

Quạt bàn B3 Senko B1210
 
- Model: : B1210
- Dòng sản phẩm : F16 (12 inchs)
- Lọai quạt : Để bàn
- Màu sắc : Đen cam, Đen két
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 59 cm
- Công suất : 40W
- Lưu lượng gió : 37.9 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 29 cm
- Khối lượng : 2.6 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 380 x 250 x 540 (mm)

Quạt bàn B3 Senko
Model: B1213 Model: B1216
Màu sắc: Cốm, Kem Môn, Xám Đồng, Kem Nâu, Xanh Ngọc Màu sắc: Cốm, Kem Môn, Kem Nâu
Nút điều khiển: Nút xoáy Nút điều khiển: Nút nhấn
 
Thông số kỹ thuật chung
- Dòng sản phẩm : F16 (12 inchs)
- Lọai quạt : Để bàn
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 54 cm
- Công suất : 40W
- Lưu lượng gió : 37.9 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 29 cm
- Khối lượng : 2.4 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 390 x 270 x 505 (mm)

Quạt bàn B3 Senko BX1212 (Lồng Xi)
 
- Model: : B1212
- Dòng sản phẩm : F16 (12 inchs)
- Lọai quạt : Để bàn
- Màu sắc : Đen cam, Đen Két
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 54 cm
- Công suất : 40W
- Lưu lượng gió : 37.9 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 29 cm
- Khối lượng : 2.6 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 380 x 250 x 540 (mm)

Quạt bàn B4 Senko B1616
 
- Model: : B1616
- Lọai quạt : Để bàn
- Màu sắc : Kem Môn, Cốm, Kem Nâu
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 64 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.4 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 39 cm
- Khối lượng : 2.9 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 450 x 320 x 540 (mm)

Quạt bàn B4 Senko B1612
 
- Model: : B1612
- Lọai quạt : Để bàn
- Màu sắc : Đen Cam, Kem Môn, Kem Cốm, Đen Két
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 65 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.4 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 39 cm
- Khối lượng : 3.1 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 505 x 295 x 475 (mm)