QUẠT CÔNG NGHIỆP SENKO

Quạt treo tường 1 dây công nghiệp Senko T1882
 
- Model: : T1882
- Dòng sản phẩm : F25
- Lọai quạt : Treo tường
- Màu sắc : Đen Cam
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 43 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 89 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 3.6 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 530 x 255 x 490 (mm)

Quạt treo tường 2 dây công nghiệp Senko TC1880
 
- Model: : TC1880
- Dòng sản phẩm : F25
- Lọai quạt : Treo tường
- Màu sắc : Đen Cam, Kem Nâu
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 43 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 89 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 3.5 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng động cơ điện
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 530 x 255 x 490 (mm)

Quạt treo tường 2 dây công nghiệp Senko TC1886
 
- Model: : TC1886
- Dòng sản phẩm : F25
- Lọai quạt : Treo tường
- Màu sắc : Đen Cam, Đen Két
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 43 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 89 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 3.7 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng động cơ điện
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 530 x 255 x 490 (mm)

Quạt đứng công nghiệp (lồng sơn) Senko DCN1806
 
- Model: : DCN1806
- Dòng sản phẩm : F25
- Lọai quạt : Quạt đứng
- Màu sắc : Đen Cam, Đen Két
- Chiều cao quạt : 113 cm - 124 cm
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 43 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 89 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 4.6 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 552 x 340 x 497 (mm)

Quạt đứng công nghiệp (Lồng Xi) Senko DCN1808
 
- Model: : DCN1808
- Dòng sản phẩm : F25
- Lọai quạt : Quạt đứng
- Màu sắc : Đen Cam, Đen Két
- Chiều cao quạt : 112 cm - 123 cm
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 43 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 89 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Khối lượng : 4.6 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 552 x 210 x 497 (mm)