QUẠT LỬNG SENKO CÁC LOẠI

Quạt lửng ống nhựa Senko L1638
 
- Model: : L1638
- Lọai quạt : Quạt lửng
- Màu sắc : Kem Cốm, Kem Môn, Kem Nâu, Xám Đồng, Xanh Ngọc
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.4 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 77 cm - 95 cm
- Khối lượng : 3.4 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 04 cái / 01 thùng - (lồng cánh rời)
- Kích thước thùng : 470 x 465 x 370 (mm)

Quạt lửng thân sắt Senko LTS1636
 
- Model: : LTS1636
- Dòng sản phẩm : F23
- Lọai quạt : Quạt lửng
- Màu sắc : Đen cam, Đen két
- Cánh quạt : 7 lá (7 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 65W
- Lưu lượng gió : 86.6 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 86 cm - 96 cm
- Khối lượng : 3.7 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 455 x 315 x 445 (mm)

Quạt lửng ống sắt Senko LS1630
 
- Model: : LS1630
- Dòng sản phẩm : F20 - (16 inchs)
- Lọai quạt : Quạt lửng
- Màu sắc : Cốm, Kem Nâu, Xám Đồng
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 64.4 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 80 cm - 97 cm
- Khối lượng : 3.6 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 04 cái / 01 thùng - (lồng cánh rời)
- Kích thước thùng : 500 x 493 x 395 (mm)

Quạt lửng thân sắt Senko LTS1632
 
- Model: : LTS1632
- Dòng sản phẩm : F23
- Lọai quạt : Quạt lửng
- Màu sắc : Đen cam, Đen két
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 39 cm
- Công suất : 60W
- Lưu lượng gió : 83.8 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 86 cm - 96 cm
- Khối lượng : 3.5 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 02 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 455 x 315 x 445 (mm)