QUẠT HỘP SENKO CÁC LOẠI

Quạt hộp Mini Senko BD230
 
- Model: : BD230
- Lọai quạt : Quạt hộp (Quạt bàn đảo)
- Màu sắc : Kem Cốm, Xanh Ngọc, Kem Xám, Kem Môn
- Cánh quạt : 5 lá (5 cánh)
- Sải cánh : 20 cm
- Công suất : 28W
- Lưu lượng gió : 17 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 2 tốc độ
- Chiều cao quạt : 32 cm
- Khối lượng : 1.3 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 290 x 125 x 320 (mm)

Quạt hộp Senko BD1012
 
- Model: : BD1012
- Lọai quạt : Quạt hộp (Quạt bàn đảo)
- Màu sắc : Kem Môn, Kem Cốm, Kem Xám
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 25 cm
- Công suất : 40W
- Lưu lượng gió : 37.7 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 40 cm
- Khối lượng : 2.4 kg
- Chuyển hướng : Chuyển hướng cơ
- Quạt đổ ngã : Tự ngắt điện
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 365 x 150 x 403 (mm)

Quạt hộp Senko BD1010
 
- Model: : BD1010
- Lọai quạt : Quạt hộp (Quạt bàn đảo)
- Màu sắc : Kem Môn, Kem Cốm, Kem Xám
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 25 cm
- Công suất : 40W
- Lưu lượng gió : 37.7 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 40 cm
- Khối lượng : 2.4 kg
- Chuyển hướng : Tản gió bằng động cơ điện
- Quạt đổ ngã : Tự ngắt điện
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 365 x 150 x 403 (mm)

Quạt hộp Senko BD1410
 
- Model: : BD1410
- Lọai quạt : Quạt hộp (Quạt bàn đảo)
- Màu sắc : Kem Môn, Kem Cốm, Kem Xám
- Cánh quạt : 3 lá (3 cánh)
- Sải cánh : 34 cm
- Công suất : 47W
- Lưu lượng gió : 59.5 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Tốc độ gió ; 3 tốc độ
- Chiều cao quạt : 54 cm
- Khối lượng : 3.6 kg
- Chuyển hướng : Tản gió bằng động cơ điện
- Quạt đổ ngã : Tự ngắt điện
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 490 x 185 x 557 (mm)