QUẠT THÔNG GIÓ SENKO CÁC LOẠI

Quạt hút âm trần Senko HT150
 
- Model: : HT150
- Lọai quạt : Quạt hút âm trần
- Màu sắc : Trắng
- Cánh quạt : 6 lá (6 cánh)
- Sải cánh : 15 cm
- Công suất : 30W
- Lưu lượng gió : 32 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Chiều hút gió ; 01 chiều (âm trần)
- Khối lượng : 1.4 kg
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 260 x 260 x 155 (mm)

Quạt hút âm trần Senko HT200
 
- Model: : HT200
- Lọai quạt : Quạt hút âm trần
- Màu sắc : Trắng
- Cánh quạt : 6 lá (6 cánh)
- Sải cánh : 20 cm
- Công suất : 35W
- Lưu lượng gió : 37 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Chiều hút gió ; 01 chiều (âm trần)
- Khối lượng : 1.5 kg
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 305 x 305 x 155 (mm)

Quạt hút âm trần Senko HT250
 
- Model: : HT250
- Lọai quạt : Quạt hút âm trần
- Màu sắc : Trắng
- Cánh quạt : 6 lá (6 cánh)
- Sải cánh : 25 cm
- Công suất : 40W
- Lưu lượng gió : 42 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Chiều hút gió ; 01 chiều (âm trần)
- Khối lượng : 1.7 kg
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 365 x 365 x 155 (mm)

Quạt hút gắn tường Senko H100
 
- Model: : H100
- Lọai quạt : Quạt hút tường
- Màu sắc : Trắng
- Cánh quạt : 6 lá (6 cánh)
- Sải cánh : 10 cm
- Công suất : 25W
- Lưu lượng gió : 27 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Chiều hút gió ; 01 chiều (Hút)
- Khối lượng : 0.8 kg
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 188 x 100 x 190 (mm)

Quạt hút gắn tường Senko H150
 
- Model: : H150
- Lọai quạt : Quạt hút tường
- Màu sắc : Trắng
- Cánh quạt : 6 lá (6 cánh)
- Sải cánh : 15 cm
- Công suất : 30W
- Lưu lượng gió : 32 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Chiều hút gió ; 02 chiều (Hút - Thổi)
- Khối lượng : 1.6 kg
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 268 x 258 x 155 (mm)

Quạt hút gắn tường Senko H200
 
- Model: : H200
- Lọai quạt : Quạt hút tường
- Màu sắc : Trắng
- Cánh quạt : 6 lá (6 cánh)
- Sải cánh : 20 cm
- Công suất : 35W
- Lưu lượng gió : 37 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Chiều hút gió ; 02 chiều (Hút - Thổi)
- Khối lượng : 1.6 kg
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 310 x 302 x 155 (mm)

Quạt hút gắn tường Senko H250
 
- Model: : H250
- Lọai quạt : Quạt hút tường
- Màu sắc : Trắng
- Cánh quạt : 6 lá (6 cánh)
- Sải cánh : 25 cm
- Công suất : 40W
- Lưu lượng gió : 42 m3/min
- Điện áp : 220V / 50Hz
- Chiều hút gió ; 02 chiều (Hút - Thổi)
- Khối lượng : 2 kg
- Quy cách đóng gói : 01 cái / 01 thùng
- Kích thước thùng : 360 x 347 x 158 (mm)