Quạt bàn senko b813

Quạt bàn senko b813 với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
Quạt bàn senko b813

Giá quạt senko b813