Quạt bàn senko b118-XI

Quạt bàn Senko B118-XI với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.

Quạt bàn senko b118-XI